Khung Đố Trần Nhựa Thủy Sản

Trần nhựa thủy sản, Trần nhựa thực phẩm, Trần nhựa nhà máy Surimi, Trần nhựa nhà máy chế biến nông sản

Cách thi công Trần nhựa thủy sản, Trần nhựa thực phẩm, Trần nhựa nhà máy Surimi, Trần nhựa nhà máy chế biến nông sản việc Khung đố treo Trần Nhựa là việc rất cần thiết. Thường các chủ đầu tư hoặc chủ Dự Án chưa hình dung ra được các cách thức treo mà chỉ phụ thuộc vào sự trình bày của đơn vị thi công Trần nhựa thủy sản, Trần nhựa thực phẩm, Trần nhựa nhà máy Surimi, Trần nhựa nhà máy chế biến nông sản.

Cách treo Trần nhựa thủy sản, Trần nhựa thực phẩm, Trần nhựa nhà máy Surimi, Trần nhựa nhà máy chế biến nông sản yêu cầu phải có Khung đố chịu tấm để có thể gánh chịu được sức nặng Trần nhựa thủy sản, Trần nhựa thực phẩm, Trần nhựa nhà máy Surimi, Trần nhựa nhà máy chế biến nông sản đồng thời linh động trong vấn đề tăng chỉnh bảo trì.

Khung đố Trần nhựa thủy sản, Trần nhựa thực phẩm, Trần nhựa nhà máy Surimi, Trần nhựa nhà máy chế biến nông sản là một dạng hình hộp được sản xuất từ Nhựa PVC nguyên sinh, bên trong khung đố bố trí các cạnh vuông tăng cường khả năng chịu lực. Phía dưới khung đố có rảnh giữa để Nhà thi công Trần nhựa thủy sản, Trần nhựa thực phẩm, Trần nhựa nhà máy Surimi, Trần nhựa nhà máy chế biến nông sản, hai bên khung đố là dạng tai bè dùng để kết nối với tấm Trần.